Karin Jonkman
Belastingconsulente

Van der Marcklaan 21
7424 HJ Deventer
Tel: 0570-514781

Tel: 0570-514781 

Tel: 0575-514781
Jonkman
Jonkman belastingen
Home Diensten Benodigdheden Tarieven Contact
 Copyright © Jonkman
E-mail
    Wat heeft u nodig voor uw aangifte?
  
* Jaaropgaven inkomsten uit arbeid.
* WOZ-beschikking (alleen bij koopwoning).
* Jaaroverzicht hypotheek.
* Uitgaven voor inkomensvoorziening (hierbij kunt u denken aan
  betaalde lijfrentepremie, arbeidsongeschiktheidspremie).
* Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen.
* Saldi bank- en spaarrekeningen, indien dit boven het heffingvrije vermogen
  uit komt.
* Jaaroverzicht effecten.
* Aftrekposten (ziektekosten, giften, studiekosten e.d.).
* Voorlopige teruggaaf of aanslag.
* Gegevens kinderen (voorletters, geboortedatum, BSN-nummer).
* Pensioenaangroei; dit kunt u vinden op uw jaarlijkse pensioenoverzicht
 (dit heeft u alleen nodig wanneer u premies lijfrente betaald).
* Machtigingscode; deze is aan te vragen via machtigen. digid.nl

Jonkman belastingen